LOK DARBAR Attended  (Patrak-1)

Sidhpur

Radhanpur

Santalpur

Patan

Sarswati

Deodar

Sami

Sankheswar

Harij

Chanasma