LOK SAVAD SETU Round 03

01 Bavla
02 Bechraji
03 Bhabhar
04 Deesa
05 Detroj
06 Dhanera
07 Dholka
08 Harij
09 Lakhani
10 Mehsana
11 Sankheshwar
12 Sidhpur
13 Suigam
14 Tharad
15 Vadgam
16 Vadnagar
17 Vijapur
18 Visnagar
19 Wav